Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
تجهیزات دانشکده

معرفی آزمایشگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده کویرشناسی

آزمایشگاه خاکشناسی

به منظور بهره برداری مناسب از خاک و آب برای رسیدن به خودکفایی، نیاز به فضایی آزمایشگاهی برای مطالعات و با توجه به اهمیت منابع طبیعی در ایران دانشکده کویرشناسی دانشگاه سمنان تلاش کرده است یک فضای مناسب آموزشی و پژوهشی و تحقیقاتی در  این دانشکده برای بهره برداری دانشجویان، اساتید، محققین، کارآفرینان و فن آفرینان این حوزه فراهم نماید.

 

خدمات صنعتی و آموزشی قابل ارائه:

·       انجام آزمایشات مربوط به شیمی و فیزیک خاک در راستای شناسایی پتانسیل­ها و محدودیت­های خاک­ها

·       پاسخ گویی به نیازهای پروژه های تحصیلات تکمیلی در خصوص مطالعات خاک شناسی و خاک های شور و قلیایی مناطق خشک، آلودگی زیست محیطی خاکها، مرتعداری و احیاء مناطق خشک و بیابانی

·       تدریس عملی علوم خاک و آشنایی دانشجویان با رده بندی خاک و شناسایی خاکهایی که می تواند در آزمایشگاه به همراه با عملیات صحرایی تکمیل گیرد.

·       محلی برای بررسی ارتباط بین خاک، آب و گیاه و و تکمیل ویژگی های یک نمونه خاک که موجب فراهم آمدن مقدمات برای مطالعه ی مجدد گروه های خاک و در نتیجه توسعه و پیشرفت علم رده بندی می گردد.

·       ارائه خدمات به دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان علوم مرتبط در استان

·       ارائه خدمات به کارشناسان ادارات و نهادهای مرتبط در راستای تعامل با دستگاههای دیگر مانند اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ....

·       برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان استان

تجهیزات آزمایشگاه

·       وسایل نمونه برداری خاک مانند: دو دستگاه GPS، ترازوی دیجیتالی، بیل، بیلچه، کلنگ، تیشه، کاردک، متر

·       انواع ظروف استاندارد موردنیاز شامل: انواع بشر، ارلن، انواع لوله آزمایش، بالن، دسیکاتور و .....

·       انواع تجهیزات و دستگاهها شامل: دستگاه EC سنج، PH متر، پمپ خلاء، دستگاه فلیم فتومتر، اسپکتروفتومتر، سانتریفیوژ، آون، انکوباتور، کجلدال، شیکر الک با ست کامل الک ها

 

آزمایشگاه سنجش از دور (RS) ، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کارتوگرافی (ژئوماتیک)

امروزه سنجش از دور و GIS براي مدیریت محیط زیست و تحقيق و بررسي­هاي علمي، مديريت منابع و ذخاير و همچنين برنامه ريزي در راستای توسعه پایدار به کار گرفته مي شود. دانشکده كوير شناسي در راستای رسالت آموزشی و پژوهشی خود و تعامل با دیگر دستگاهها و نهادهای دولتی استان در راستای انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی کاربردی استان و حل مسائل و شناخت پتانسیل های بخش منابع طبیعی اين آزمایشگاه های راراه اندازی و تجهز نموده است، تا ضمن افزایش کیفیت آموزشی و پژوهشی، زمینه ای برای جذب پژوهش­های تحقیقاتی خارج از دانشگاه نیز فراهم گردد.

خدمات صنعتی و آموزشی قابل ارائه:

·       کمک به مدیریت مناسب محیط زیست در راستای توسعه پایدار

·       یاری رساندن به سیاستگذاری و برنامه ریزی و کاهش اثرات مخرب حوادث غیر مترقبه مانند بیابانزایی، سیل، آتش سوزی،خشکسالی و ....

·       پاسخ گویی به نیازهای پروژه های تحصیلات تکمیلی در خصوص مطالعات منطقه ای و توسعه ای محیط زیست و منابع طبیعی

·       تدریس عملی علوم سنجش از دور و GIS

·       محلی برای پایش و بررسی تغییرات و کمک به برنامه ریزی مدیران اجرایی ، کمک به ارائه راهکار مناسب حل مشکلات و ارزیابی فعالیت های انجام شده در طی سالیان متوالی

·       ارائه خدمات به دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان علوم مرتبط در استان

·       ارائه خدمات به کارشناسان ادارات ونهادهای مرتبط در راستای تعامل با دستگاههای دیگر مانند ستاد مدیریت بحران، اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ....

·       برگزاری دوره های آموزشی و کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان استان

تجهیزات، وسایل و داده ها

·       كامپيوتر 15 دستگاه

·       میز نقشه کشی 15 عدد

·       ست کامل دو تایی GPNS 24 کاناله یک دستگاه

·       اسكنر يك دستگاه

·       پرينتر رنگي يك دستگاه

·       ميز ديجيتايزر يك دستگاه

·       استريوسكوپ ديجيتالي (1 دستگاه دو طرفه)

·       GPS (3 دستگاه)

·       پلانی متر دیجیتالی، (5دستگاه)

·       کرویمتر مکانیکی و دیجیتالی (4 دستگاه)

·       اسکرین اسکوپ ( 4 دستگاه)

·       استريوسكوپ آيينه اي (6 دستگاه) با پارالاکس بار (2عدد) و جيبي (10 دستگاه)

·       انواع نرم افزار

·       GIS:ARCGIS,GLOBALMAPPER,…

·       انواع قطب نما (یک سری)

·       نرم افزار فتومد

·       نرم افزارهای RS:ERDAS,ERMAPPER,ENVI ,GEOMATICA

·       تصاویر ماهواره ای IKONOS,Quick Bird,RADARSAT,SPOT

·       فایل رقومی نقشه های توپوگرافی،مدل رقومی زمین و زمین شناسی استان سمنان

·       نقشه های توپوگرافی استان سمنان (حدود 300 برگ)

·       ماهواره ای Aster,IRS,ETM+ استان سمنان

 

آزمایشگاه گیاه شناسی و هرباریوم گیاهی

با توجه به این که هرباریوم گنجینه­ی بزرگی از اطلاعات خام و اسناد اصلی گیاهان است که عملا در پژوهش های تاکسونومیک مورد استفاده قرار می­گیرد و در صورتی که نمونه ها به خوبی آماده شده باشند اطلاعات ارزشمندی در اختیار پژوهشگر قرار می­دهند. تا کنون در نتیجه­ی وجود هرباریوم دانش گیاه شناسی به پیشرفت های چشم گیری نائل آمده است. همه پژوهش های مطرح شده درباره ماهیت گونه، رده بندی، تشخیص، نام گذاری، انتشار و ... به هرباریوم باز می­گردد. از طرفی گیاهان زنده در تمام فصول در دسترس نمی باشند یا در اقلیم­ها گوناگونی رشد می­نمایند که هرباریم این امکان را فراهم می نماید. دانشکده کویرشناسی اقدام به راه اندازی و تجهیز این آزمایشگاه نموده تا به عنوان یک فضای مناسب آموزشی و پژوهشی مورد بهره برداری قرار گیرد.

خدمات صنعتی و آموزشی قابل ارائه:

·       تهیه مدرک مستند برای حضور گونه در یک منطقه و نشان دادن گستره انتشار آن

·       پاسخ گویی به نیازهای پروژه­های تحصیلات تکمیلی در خصوص مطالعات گیاه شناسی و گیاهان مناطق خشک و مرتعداری و سازگاری گیاهان برای احیاء مناطق خشک و بیابانی

·       تدریس عملی علوم گیاهی و آشنایی دانشجویان با سیستماتیک گیاهی و شناسایی گیاهان که می­تواند در هرباریوم و همراه با عملیات صحرایی تکمیل گردد.

·       منبعی برای تکمیل ویژگی های یک تاکسن (تاکسن ها در اغلب موارد کامل نبوده) و با مراجعه به هرباریوم و نمونه های جدید می توان شرح تهیه شده برای تاکسن را تکمیل و خلاء­های موجود را پر کرد که موجب فراهم آمدن مقدمات برای مطالعه­ی مجدد گروه های گیاهی و در نتیجه توسعه و پیشرفت علم رده بندی می­گردد.

·       ارائه خدمات به دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان علوم مرتبط در استان

·       ارائه خدمات به کارشناسان ادارات و نهادهای مرتبط در راستای تعامل با دستگاههای دیگر مانند اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، شهرداری و ....

·       برگزاری دوره­های آموزشی و کارگاه های آموزشی برای دانشجویان، علاقه مندان و کارشناسان استان

تجهیزات آزمایشگاه

·       کمدهای مخصوص استاندارد طبقه بندی خانواده های گیاهی (5 عدد)

·       وسایل نمونه برداری و خشک کردن گیاهان مانند: یک دستگاه GPS، ترازوی دیجیتالی، بیل، بیلچه، قیچی باغبانی، تخته پرس، کلنگ، تیشه، تیغ برش، چاقو، ارتفاع سنج، کیسه پلاستیک، کاغذ و مقوای مانیل، نوار چسب کاغذی باریک، برچسب، مواد ضدعفونی کننده جهت جلوگیری از آفات و...

·       نرم افزارهای آموزشی و کمک آموزشی سیستماتیک گیاهی، کتب مرجع فلورهای گیاهی ایران و جهان و نقشه های جغرافیایی پوشش گیاهی و ...

·       دو دستگاه استریو میکروسکوپ با میز مخصوص نصب

·       سه دستگاه میکروسکوپ نوری و یک دستگاه دیجیتالی با میز مخصوص نصب

·       مواد شیمیایی مورد نیاز برای رنگ آمیزی

·       لام های آماده گیاهی خانواده­های گیاهی

آزمایشگاه آب، خشکسالی و محیط زیست 

دانشكده كوير شناسي برای فعالیت­های آموزشی و انجام پژوهش­های کاربردی در زمينه مطالعات منابع آب، خشكسالي، محيط زيست و اقليم شناسي، نیاز به آزمایشگاه مجهزتری دارد که در سرفصل دروس نیز پیش بینی شده است. همچنین تعامل با مراکز دولتی و خصوصی در بخش منابع طبیعی، آبخیزداری، خشکسالی، هواشناسی، شهرداری ها و ... نیز از پژوهش­های کاربردی این آزمايشگاه پيش بيني مي شود. همچنین با توجه به اقلیم خشک و نیمه خشک استان و وجود کویر پهناور و خشکسالی­های متعدد در استان و سایر بلایای جوی و اقلیمی و نیازهای بخشهای مختلف ایجاد و تجهيز اين آزمایشگاه ضروری می باشد.

تجهیزات آزمایشگاه

·       رطوبت سنج (TDR)

·       دستگاه اندازه گیری و کنترل CO2 و گازهای محیطی

·       دستگاه استرس سنج گیاهی

·       دستگاه نفوذسنج مخروطی

·       دستگاه تعیین خصوصیات هیدرولیکی خاک

·       انواع کیت های کامل مانیتور کردن پارامترهای آب (TDS متر، اکسیژن متر، کدورت سنج، BOD متر، COD متر آب و انواع تومترهای پرتابل)

·       سیستم هوشمند اندازه­گیری فتوسنتز

·       دماسنج­هاي هواشناسي

·    لوازم هواشناسی شامل: آفتاب نگار، رطوبت نگار، دمانگار، باران سنج استوانه ای، دماسنج خاک و ...

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved