Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
معرفی دانشگاه سمنان

تاریخچه

دانشگاه سمنان به عنوان بزرگترین دانشگاه جامع و مادر استان متولی نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان می باشد. از زمانی که اولین مرکز آموزش عالی در شهر سمنان فعالیت خود را آغاز کرد، بیش از 38 سال می گذرد. (مدرسه عالی تکنولوژی سمنان) به عنوان اولین مرکز آموزش عالی در سال 1353 در سمنان بنا شد. این مرکز آموزشی عالی به صورت هیات امنایی، با زیر بنایی بالغ بر 5000 متر مربع در 7 رشته کاردانی با 580 دانشجو فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت این مرکز به همین صورت تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که تصمیم به گسترش فعالیت های این مدرسه عالی گرفته شد. در همین راستا این مرکز در دو رشته کارشناسی الکترونیک و عمران دانشجو پذیرفت و با توسعه نسبی در سال 1367 به (مجتمع آموزش عالی سمنان) تبدیل شد و نهایتاً سال 1372 سالی بود که این مجتمع با گسترش ملموس و چشمگیر فعالیت های خود از جمله افتتاح دانشکده های مهندسی، تربیت دبیر و دامپزشکی به (دانشگاه سمنان) ارتقاء یافت.

در حال حاضر دانشگاه سمنان با داشتن بیش از 800 هکتار فضا، چهار پردیس با عناوین: پردیس فنی، پردیس علوم پایه، پردیس علوم انسانی و پردیس علوم و فناوری های نوین، 20  دانشکده و 2 آموزشکده، دو پژوهشکده، 9 گروه پژوهشی فعال، یک پارک علم و فناوری، مرکز رشد واحدهای فناور، پردیس دانشگاهی (بین المللی) و مرکز آموزشهای مجازی (الکترونیکی)، 340 عضو هیات علمی ثابت، بیش از 16500 دانشجو (ثبت نام بیش از 5000 نفر دانشجوی جدیدالورود در سال تحصیلی 93-1392) در 66 رشته دکتری، 102رشته کارشناسی ارشد و 70 رشته در مقطع کارشناسی و 2 رشته کاردانی به یکی از دانشگاه های بزرگ ایران تبدیل شده است.

آمار اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشکده ها و آموزشکده های دانشگاه سمنان طی سال تحصیلی 93-1392

ردیف

نام پردیس

نام دانشکده

تعداد اعضاء هیات علمی

تعداد دانشجویان دکترا

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد

تعداد دانشجویان کارشناسی

1

پردیس علوم انسانی

دانشکده علوم انسانی

27

44

748

1422

2

دانشکده اقتصاد و مدیریت

18

82

533

1309

4

پردیس علوم پایه

دانشکده شیمی

13

53

173

327

5

دانشکده فیزیک

12

36

126

449

6

دانشکده آمار، ریاضی و علوم کامپیوتر

34

41

270

945

7

دانشکده علوم پايه

3

-

1

114

8

پردیس فنی مهندسی

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

32

78

348

1609

9

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

12

61

196

444

10

دانشکده مهندسی عمران

17

82

320

419

11

دانشکده مهندسی مکانیک

18

42

126

801

12

دانشکده مهندسي مواد و متالورژی

15

38

210

690

13

دانشکده صنایع

4

-

48

57

14

پردیس علوم و فناوری های نوین

دانشکده نانوفناوری

2

-

24

-

15

دانشکده بیوفناوری

3

4

15

-

16

مهندسی نفت

3

-

33

-

17

دانشکده مهندسی انرژی های نوین

3

-

20

-

18

دانشکده مهندسی هوا فضا

1

-

37

-

19

علوم شناختی

3

-

6

-

20

سایر دانشکده های مستقل

دانشکده کویر شناسی

11

8

82

273

21

دانشکده منابع طبیعی

-

-

-

59

22

دانشکده گردشگری

4

-

75

283

23

دانشکده هنر

28

-

56

964

25

دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي

15

24

216

458

26

دانشکده دامپزشكي و دامپروري

14

177

-

370

27

آموزشکده دامپزشكي

8

-

-

179

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved