Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
معرفی دانشکده

دانشکده دامپزشکی

دانشکده دامپزشکی و دامپروری در پی تلاش های مستمر رئیس محترم دانشگاه سمنان در سال تحصیلی 89-1388 تأسیس گردید و اولین دوره دانشجویان رشته دکترای حرفه ای دامپزشکی را جذب نمود. با شروع سال تحصیلی 90-1389 نیز اولین دوره دانشجویان رشته مهندسی علوم دامی در دو گرایش (نشخوارکنندگان و طیور) و اولین دوره دانشجویان رشته کارشناسی علوم و صنایع غذایی در این دانشکده پذیرش شدند. در حال حاضر این دانشکده در رشته های دکترای حرفه ای دامپزشکی و کارشناسی علوم دامی و کارشناسی علوم و صنایع غذایی مشغول به فعالیت می باشد. همچنین در نظر است در طی 5 سال آینده مطابق با برنامه پنج ساله توسعه آموزشی و پژوهشی فعالیت های خود را در سایر زمینه های مربوط ارتقا بخشد. با توجه به رشد و ارتقای مجموعه دامپزشکی در دانشگاه سمنان از نظر تعداد رشته های موجود، ساختمان جدید دانشکده بر مبنای نیازهای روز این رشته ها در محل پردیس اصلی دانشگاه به مساحت 3400 مترمربع ساخته شده است. تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده 305 نفر می باشد.

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

گروه آموزشی

مقطع

رشته تحصیلی- گرایش

دامپزشکی

دکترای حرفه ای

دامپزشکی

مهندسی کشاورزی

کارشناسی

مهندسی علوم دامی- طیور

مهندسی علوم دامی- نشخوارکنندگان

مهندسی علوم و صنایع غذایی

علوم آزمایشگاهی(پیوسته)

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved