Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
معرفی دانشکده

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

اين واحد آموزشي در سال 1370 با پيشنهاد دانشگاه سمنان و موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي ابتدا با نام دانشكده تربیت دبیر فعاليت خود را در زمینه تربیت نیروی انسانی ریاضی محض و دبیری ریاضی، آغاز نمود. سپس در سال 1382بنا بر نياز جامعه و منطقه به دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي تغيير نام داده و در مقطع كارشناسي روان شناسي باليني اقدام به جذب دانشجو نمود. از سال 1386 تا کنون در سال های متوالی این دانشکده به همت مسئولین دلسوز دانشگاه سمنان موفق به توسعه فزاینده رشته ها و جذب حداکثری هیئت علمی مورد نیاز گردیده است. در حال حاضر دانشکده در هر سه مقطع کارشناسی (با گرایش های روانشناسی بالینی، کودکان استثنایی و علم اطلاعات و دانش شناسی)، کارشناسی ارشد (روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، علوم شناختی و مدیریت آموزشی و دکتری (روانشناسی عمومی، روانشناسی تربیتی و مدیریت آموزشی) به صورت روزانه و شبانه و نیز در قالب پردیس دانشگاهی (دوره های دکتری)، دانشجو پذیرش می کند. لازم به ذکر است 13 عضو هیأت علمی ثابت که 2 نفر از آنان دانشیار، 8 نفر استادیار و 3 مربی می باشند، در این دانشکده به امر تدریس اشتغال دارند.

 

رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده

گروه آموزشی

مقطع

رشته تحصیلی- گرایش

روان شناسی

دکتری

روان شناسی تربیتی

روان شناسی عمومی

مدیریت آموزشی

کارشناسی ارشد

مدیریت آموزشی

روان شناسی عمومی

روان شناسی تربیتی

روان شناسی بالینی

کارشناسی

روان شناسی بالینی

آموزش و پرورش کودکان استثنائی

کتابداری

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش شناسی

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved