Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه شیمی معدنی/ شیمی

آزمایشگاه شیمی معدنی

فعالیت­ های ارائه شده در این آزمایشگاه شامل تهیه نمک ‌های ‌کمپلکس و مضاعف، تهیه آب اکسیژنه و بررسی خواص آن، تهیه اسید بوریک از بوراکس، تهیه پتاسیم یدات و تعیین درجه خلوص آن، تهیه سدیم کرومات، تهیه پتاسیم پرمنگنات از سنگ معدن پیرولوزیت، تهیه کمپلکس‌ های معدنی در محیط آبی و تعیین هدایت الکتریکی آنها و نیز بررسی طیف IR این ترکیبات، تعیین ثابت پایداری کمپلکس­ های مختلف به کمک pH متر، تعیین ترکیب درصد کمپلکس­ های یون ­های مختلف در برخی محلول ­ها با استفاده از طیف UV-Vis و ... می‌ باشد.

تجهيزات آزمايشگاه

PH متر (اندازه‌ گیری pH محلول­ ها)، هدایت ­سنج (اندازه ­گیری هدایت الکتریکی محلول ­ها)، پلاریمتر (تعیین چرخش نوری ترکیبات فعال) و ... از تجهیزات اصلی این آزمایشگاه می­ باشد.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved