Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه XRD/ مواد

آزمایشگاه پراش اشعه ایکس XRD

تلفن تماس: 31533330-023

اين آزمايشگاه مجهز به دستگاه­ هاي انجام آناليزهاي مربوط به اشعه ايكس و امكانات جانبي براي آماده­ سازي نمونه ­هاي مربوطه مي ­باشد. با استفاده از دستگاه XRD امكان آناليز نمونه­هاي سراميكي، نمونه­ های پودری و فلزي مربوط به پروژه ­های داخلی و خارجی و یا واحدهای مختلف صنعتی وجود دارد.

 

خدمات صنعتی و آموزشی قابل ارائه

·         ارائه الگوي اشعه ايكس به منظور تشخيص فاز (XRD)

·         ارائه فاكتورهايي نظير  FWHMبراي محاسبه اندازه دانه

·         آنالیز نمونه ­های مختلف

 

تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: Bruker/ D8/XRD/ آلمان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: انجام آزمون XRD و بررسی و آنالیز فاز- امکان سنجش اندازه دانه بلوری و تعیین خلوص تقریبی مواد

شرایط خاص عملکردی: دستگاه قابلیت انجام آزمون برای نمونه های پودری و جامد و بالک را دارد. انجام آزمون در زاویه بالا (High angle) و زاویه پایین (low angle)/

 Low angle:1°-10°

High angle:10°- 120°

 

 

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved