Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه تست موتور/ مکانیک

آزمایشگاه تست موتور 

در اين آزمايشگاه تست عملکرد و نيز اندازه­گيری ميزان آلوده سازی موتور خودروهای سواری قابل انجام است.

 

خدمات صنعتي و آموزشي قابل ارائه

در این آزمایشگاه، اندازه­گيری و آناليز دودهای خروجی از اگزوز و تست عملکرد موتور خودروهای سواری قابل انجام است.

تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: دستگاه تست موتور/ CUSSONS/ انگلستان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: انجام تست عملکرد بر روی موتورهای احتراقی و امکان بررسی تاثیر نوع و ترکیب سوخت مصرفی بر روی قدرت، گشتاور و اندازه گیری قدرت، گشتاور، مصرف سوخت در سرعت های مختلف و اندازه گیری فشار داخل سیلندر و رسم نمودار 7-p  و اندازه گیری فشار و دمای ورودی به موتور

شرایط خاص عملکردی: انجام تست عملکرد بر روی موتورهای احتراقی تا حجم 2000 سی سی و توان 150 کیلوولت و 7000 دور در دقیقه


نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: دستگاه آنالیز دود/ OLIVER/ انگلستان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: اندازه گیری آلاینده های خروجی موتور از قبیل CO و  CO2و HCو O2

شرایط خاص عملکردی: امکان ا ندازه گیری NO2 و NO3 توسط دستگاه وجود ندارد.

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved