Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
آزمایشگاه کنترل ماشین های عددی/ مکانیک

آزمایشگاه کنترل ماشین های عددی   (CNC)

اين آزمايشگاه مجهز به ماشين فرز CNC مي­ باشد كه می­توان با استفاده از زبان برنامه­ نويسي اين دستگاه كه منطبق با استاندارد برنامه ­نويسي 

 (G code) ISO مي­باشد، برنامه­ ای  را به دستگاه داده و شكل مورد نظر را با استفاده از تيغه فرز روي قطعه چوبي حك کرد.

تجهیزات آزمایشگاه

نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: دستگاه فرز CNC/ PCF426-2/ SL/ آلمان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: فرزکاری، شبیه سازی و برنامه نویسی قطعات با سطح مقطع غیرمدور

شرایط خاص عملکردی: سطح مقطع باید حتما مکعبی باشد.

 


نام دستگاه/ مدل/ شرکت سازنده: دستگاه تراش CNC/ PCD426/ SL/ آلمان

قابلیت دستگاه و خدمات قابل ارائه: تراشکاری، شبیه سازی و برنامه نویسی قطعات با سطح مقطع گرد

شرایط خاص عملکردی: این دستگاه برای تراشکاری قطعات با قطر 20 میلی متر کاربرد دارد.

 

 

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved