جستجوی سایت


 


تقویم
تفاهم نامه های دانشگاه سمنان


تفاهم نامه دانشگاه سمنان و مدیریت اکتشاف نفت
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و مدیریت اکتشاف نفت
 ٠٨:١١ - 1396/03/20 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان
 ٠٨:١٨ - 1396/02/17 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت برق منطقه ای سمنان
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت برق منطقه ای سمنان
 ١٢:٢٧ - 1396/01/29 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
تفاهم نامه دانشگاه سمنان و شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان
 ٠٩:٠٤ - 1396/01/27 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با دانشگاه الزهرا
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با دانشگاه الزهرا
دانشگاه سمنان با دانشگاه الزهرا تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.
 ١١:٢٥ - 1394/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با شرکت پالایشگاه نفت مازندران
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با شرکت پالایشگاه نفت مازندران
دانشگاه سمنان با شرکت پالایشگاه نفت مازندران تفاهم نامه همکاری امضا نمودند.
 ١١:٢١ - 1394/09/15 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با نمایندگی سمنان مجتمع فنی تهران
تفاهم نامه دانشگاه سمنان با نمایندگی سمنان مجتمع فنی تهران
 ١٢:٠٢ - 1394/03/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
تفاهم نامه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
 ١١:٥٩ - 1394/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان
تفاهم نامه با دانشگاه اصفهان
 ٠٨:٢١ - 1394/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>
تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
تفاهم نامه با صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
 ٠٨:٢٠ - 1394/03/04 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved