جستجوی سایت


 


تقویم
تماس با ما

دفتر مدیریت امور فناوری دانشگاه سمنان

آدرس: سمنان- میدان استاندارد- بلوار جوان - ساختمان اداری پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان- طبقه دوم- دفتر مدیر امور فناوری دانشگاه سمنان

 

کد پستی:  45131-35196

تلفکس: 33605005-023

پست الکترونیکی: fanavari.office@mail.semnan.ac.ir

 
.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved