Fmenu Not Found
جستجوی سایت


 


تقویم
طرح پیشرو صنایع نوین

طرح پيشرو صنايع نوين :توسعه و نوآوری-صنايع پيشرو           

صنايع نوين با عنايت به رويکرد جديد طرح های صنايع نوين در پذيرش پروپوزال ها و همچنين مفاد جزء 1 بند م ماده 224 برنامه پنجم توسعه و جزء الف بند 108 قانون بودجه سال 1390 اقدام به پذيرش پروژه های کلان دانشگاه با مشخصات زير می نمايد.

 توجه: سامانه جهت ارسال پروپوزال ها باز می باشد.

 جهت تکميل فرم پيشنهاد پروژه به اين آدرس مراجعه نموده و مطابق دستورالعمل زير اقدام فرمائيد.

 http://mimresearch.gov.ir/proposal

1.      گزينه "ارسال پيشنهاد پروژه" را در منوی سمت راست انتخاب کنيد .

2.      گزينه "طرح های صنايع نوين " را از ليست سمت چپ انتخاب کنيد .

3.      فرم طرح کلان ملی را انتخاب نمائيد.

4.      مشخصات پروژه کلان مورد پذيرش طرح های صنايع نوين :

-  در گسترش دانش و صنايع مبتنی بر فناوری های برتر نقش موثری داشته باشد

-  نتايج عملياتی پروژه دارای ارزش افزوده بالا و در راستای رفع نيازهای صنعت مرتبط باشد

-  نهادها و سازمان های مختلف در پروژه به صورت کنسرسيوم همکاری داشته باشند

-  کليه نيازهای اجرايی فرآيند از ايده پردازی تا استفاده از نتايج و بهره برداری از طرح پيش بينی شده باشد

-  در راستای اولويت های صنايع نوين باشد

-  مجری بايد تجربه، مهارت و مديريت لازم را برای اجرای طرح کلان داشته باشد

-   تيم اجرايی، تخصص و توانمندی های لازم برای اجرای پروژه را داشته باشند

-  نظارت بر حسن اجرای پروژه و تحويل گزارشات طبق زمانبندی بر عهده معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد

-  سربار دانشگاه معادل 10% به هزينه های نيروی انسانی و خدمات ارائه شده در داخل دانشگاه تعلق می گيرد

-  ارائه تفاهم نامه فروش محصول يا فرآيند با مشتری مربوطه توسط مجری الزامی است

-  امکان تحقق اهداف پروژه با توجه به زير ساخت های کشور وجود داشته باشد

 - پس از بررسی و پذيرش اوليه طرح، به منظور بررسی نهايی، ارائه PFS يا پيش امکان سنجی برای طرح کلان الزامی است

 

 در راستای اولويت های صنايع نوين باشد که به شرح زير اعلام می گردد

حوزه بيوتکنولوژی

1.      توسعه و تکوين دانش فنی توليد فراورده­های پيوندی و مهندسی بافت

2.      توسعه و تکوين دانش فنی توليد کيت های تشخيص بيماری های ژنتيکی و عوامل بيماريزای انسانی، دام و طيور در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

3.      توسعه و تکوين دانش فنی توليد واکسن­ها بر اساس فناوري­های نوين بر عليه سرطان ها و بيماری های عفونی انسان، دام و طيور در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

4.      تکوين دانش فنی توليد آنزيم­ها، آنتي­باد­ي­های منوکلونال درمانی، آنتی بيوتيک ها، هورمون ها، فاکتورهای انعقادی، فاکتورهای رشد، اسيدهای آمينه، ويتامين ها و پلی ساکاريد­ها در مقياس نيمه صنعتی و صنعتی

5.      توسعه دانش فنی فورمولاسيونهای دارويی جديد در مقياس پايلوت آزمايشی و تکوين دانش فنی توليد فراورده های دارويی و مواد مؤثره دارويی در مقياس نيمه صنعتی

6.      توسعه دانش فنی سيستمهای حمل و رهايش دارو در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

7.      توسعه دانش فنی طراحی و توليد بيوراکتور­های کشت ميکروبی و سلولهای يوکاريوتيک در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

8.      توليد و تکوين دانش فنی فرايندهای خالص سازی و کروماتوگرافی در مقياس نيمه صنعتی

9.      تکوين دانش فنی توليد فرآورده های غذايی نوترکيب ، رنگ های طبيعی، اسيدهای آلی، آنتی اکسيدان های طبيعی و استارترهای غذايی، امولسيون‌کننده‌های غذايی، پروبيوتيکها و استابيلايزرها

10.  توسعه و تکميل دانش فنی کشت بافت گياهان دارای ارزش افزوده بالا در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

11.  توسعه و تکميل دانش فنی توليد پايه های سالم عاری از ميکروارگانيسم ها و بذر های اصلاح شده در مقياس پايلوت آزمايشی و نيمه صنعتی

12.  تکوين دانش فنی توليد آفتکشهای زيستی در مقياس نيمه صنعتي 

13.  حوزه مواد نو و نانوفناوري

    " دستيابی و توسعه دانش فنی توليد نمونه مهندسی و يا پايلوت(نيمه صنعتی) مواد پيشرفته در حوزه‌های " : 

  · محيط زيست

  1. غشاءهای پليمری جهت تصفيه آب آشاميدنی و پساب­های صنعتی و ميکروبی

  2. غشاءهای سراميکی جهت تصفيه آب آشاميدنی و پساب­های صنعتی و ميکروبی

  3. روش های جديد مبتنی بر فناوريهای برتر جهت تصفيه آب و پسابها

   غشاءهای مورد نظر مي­بايست حداقل مشخصات فنی نمونه­های مشابه خارجی موجود در بازار را داشته و با هدف بهينه سازی، بومی‌سازی، توليد در مقياس بالا و قابليت تست در شرايط سرويس تعريف گردند.

   4. پليمرهای زيست تخريب­پذير مورد استفاده در صنايع بسته­بندی مواد غذايی

   محصولات بسته­بندی، بخصوص مواد غذايی، از جمله آلاينده­ترين ضايعات پليمری در محيط زيست مي­باشند. اين معضل در کشور ما به دليل مسائل فرهنگی و ضعف سيستم­های جمع­آوری زباله از اهميت بسيار بالايی برخوردار است. لذا ضرورت استفاده از پليمرهای زيست تخريب­پذير در ساخت اين نوع محصولات پلاستيکی در کشور ما بسيار احساس مي­گردد. انتظار مي­رود محققين علاقه­مند به اين زمينه در دانشگاه­ها و موسسات تحقيقاتی با هدف قراردادن محصولات بسته­بندی مشخص، نسبت به ارائه راه ­حل­های عملی برای ساخت و بکارگيری اين خانواده از مواد مهندسی اقدام نمايند. رعايت ملاحظات صنعتی و جنبه­های اقتصادی در تدوين پيشنهاد طرح ضروری است.

  5. کاتاليست­های رفع آلودگی هوای شهری و صنعتی

  6. بازيافت و به کارگيری کاتاليست های مستعمل در صنايع

   اين کاتاليست ها معمولا در مسير ورود هوای آلوده به مناطق کمتر آلوده قرار می گيرند و قادرند با جذب هوای آلوده بر سطح خود، آن را تجزيه نموده و گازهای کمتر آلوده را وارد هوا نمايند. مثال: اگزوز اتومبيل و دودکش های صنايع

    · انرژی و سوخت

  1. بهينه­سازی و کاهش مصرف و تلفات انرژی و سوخت

  · صنعت خودرو

   2. کاهش وزن، افزايش استحکام و بهينه­سازی قطعات، پوشش­ها و رنگ خودرو با لحاظ جنبه­های اقتصادی

  توسعه کامپوزيت­های پليمری و فلزی در صنعت خودرو توانسته است در سبک­سازی و درنتيجه کاهش مصرف سوخت موثر باشد. محققين علاقه­مند به ارائه پيشنهاد پژوهشی در اين زمينه مي­بايست علاوه بر رعايت ملاحظات صنعتی و جنبه­های اقتصادی، به قابليت بازيافت مواد پيشنهادی خود نيز توجه نمايند.

  کليه طرح­هايی که در زمينه خودرو تعريف مي­گردند مي­بايست ضمن داشتن اعلام نياز معتبر از شرکت خودروساز با درج دقيق مشخصات فنی، الزامات و استانداردهای شرکت مزبور را رعايت و در خصوص استفاده از محصول پروژه تفاهم نامه­ای با شرکت خودروساز داشته باشد .

   · صنايع غذائی

  1. بسته­بندي­های مواد غذايی با قابليت افزايش ماندگاری مواد و بازيافت با تاکيد بر استفاده از منابع داخلی

  نحوه زندگی بشر امروز نيازمند جابجايی فراوان مواد غذايی است. لذا بسته­بندی از اهميت بالايی برخوردار مي­باشد چرا که دوام و کيفيت مواد غذايی بسته­بندی شده به شدت وابسته به نوع و مشخصات بسته­بندی آن­ها است. کنترل عبور کوچک مولکول­ها از جداره‌های پلاستيکی موضوع حجم بزرگی از تحقيقات در اين زمينه مي­باشد. فيلم­های چند لايه و نانوکامپوزيت­های پلاستيکی از جمله راه­حل­های مورد توجه محققين بوده است. توسعه مواد با تکيه بر منابع داخلی از جمله اهداف اين محور پژوهشی مي­باشد.

   · صنايع هوايی، هوافضا و دريايی

   1. توليد قطعات مصرفی و وارداتی صنايع غير نظامی هوايی، هوافضا و دريايی با نگرش بومي­سازی

  2. توسعه مواد نو با هدف سبک­سازی، ارتقای خواص و بومي­سازی

  کليه پروژه­های اين حوزهمي­بايست ضمن داشتن اعلام نياز معتبر شرکت­ها و صنايع هوايی با درج دقيق مشخصات فنی، الزامات و استانداردهای شرکت­های مزبور را رعايت و در خصوص استفاده از محصول پروژه تفاهم نامه­ای با شرکت­های صنايع هوايی داشته باشد .

   · صنايع نفت، گاز و پتروشيمی

  1. توليد و سنتز کاتاليست­های مورد استفاده در صنايع نفت و گاز با هدف افزايش راندمان، کاهش هزينه­های بازيافت کاتاليست و قابليت گزينش­پذيری (Selectivity) بالاتر

  2. پوشش­های مصرفی در صنايع نفت و گاز از قبيل اصلاح سطحی، مقاوم در برابر خوردگی و حرارت و مقاوم به آتشگيری

  منظور پوشش های مخازن و لوله­های انتقال مورد مصرف در اين گونه صنايع می باشد.

  3. آلياژها و ترکيبات پليمری مهندسی

  امروزه ساخت آلياژها و ترکيبات پليمری (به خصوص بر پايه پليمرهای ارزان قيمت) در مقابل ساخت مواد جديد، از جايگاه بسيار بالايی برخوردار است. علت اين امر ارزش افزوده قابل توجهی است که حاصل مي­گردد. اين امر برای کشورهايی نظير کشور ما که صاحب صنعت نفت و پتروشيمی مي­باشد ارزشمندتر خواهد بود. متاسفانه رشد صنعت آميزه­سازی در کشور ما متناسب نيازها و ظرفيت­های موجود نبوده و شاهد هستيم که محصولات پتروشيمي­های ما به شکل خام و با ارزش افزوده پايين از کشور خارج شده و به شکل آميزه­های پليمری و يا محصولات تمام شده از قبيل لوله و پروفيل و ... به کشور بازمي­گردد. در اين محور پژوهشی انتظار مي­رود محققين با ارائه پيشنهادهای تحققيقاتی کاربردی بتوانند زمينه­ساز شکل­گيری حرکت­های جديد در ساخت آميزه­های پليمری با ارزش افزوده بالا بر پايه مواد توليد داخل باشند.

   · پزشکی و سلامت

  1. قطعات کاشتنی، کمکی جراحی، ابزار پزشکی و جراحی و مواد ترميمی

  2. مواد و قطعات اندازه­گيری محيطی و زيستی(بيوسنسورها، دزيمترها و ...)

   · راه و ساختمان

  1. توليد مواد و اجزای مصرفی ساختمان با رويکرد سبک­سازی، جلوگيری از اتلاف انرژی و ذخيره انرژی

  2. افزايش عمر و کارايی مصالح ساختمانی

  3. رنگ­های پيشرفته سازگار با محيط زيست ( عايق، ...)

   · مواد پيشرفته :

  1. استهصال فلزات گرانبها از مواد باطله کارخانجات در مقياس نيمه صنعتی

   · ساير:

  1. تهيه و توليد پليمرها از منابع تجديد پذير غير از نفت (Renewable sources)

  اتمام منابع نفتی از جمله دغدغه­های بشر برای دنيای پيش­رو مي­باشد. لذا سال­هاست محققين به دنبال انرژي­های جايگزين و تجديدپذير مي­باشند. همين نگرانی در مورد مواد پليمری نيز وجود دارد چرا که بخش بسيار بزرگی از منابع اوليه پليمرها از نفت مي­باشد. تهيه پليمرها از منابع تجديدپذير غير نفتی نيز از محورهای تحقيقاتی جدی در دنيای امروز مي­باشد. پليمرهای طبيعی مستخرج از منابع گياهی اصلي­ترين گزينه­ها مي­باشند. عدم وابستگی به منابع نفتی و سازگاری با محيط زيست از جذابيت­های اين مواد مي­باشد. اقتصادي­شدن محصولات توليدی از اين منابع تجديدپذير و ارتقا خواص فيزيکی و مکانيکی آن­ها از جمله زمينه­های مورد نياز صنعت مي­باشد.

  2. کامپوزيت­ها و موادپيشرفته و نوين با خواص و کاربردهای ويژه در صنايع مشخص به منظور تأمين قطعاتحساس و مورد نياز صنايع مختلف

  حوزه برق و الکترونيک

  1. سيستمهای انتقال و دسترسی نوری (افزايش سرعت وتوانمنديها)

  2. آنتهای پيشرفته مورد استفاده در سيستمهای ارتباطی

  3. سيستمهای فرعی مورد استفاده در باندهای مختلف فرکانس مايکروويو شامل: مدولاتورها، مبدلها و غيره که دارای کاربرد غيردفاعی می باشد.

  4. سيستمهای راداری مورد استفاده در حوزه های غيرنظامی مانند: هواشناسی، فرودگاهها، بنادر و ...

  5. سنسورها

  6. مدارات فرکانس بالا

  7. (Micro Electro Mechanical System) MEMS

  8. Data Converters

  9. سيستمهای ابزار دقيق

  10. ذخيره کننده های انرژی

  11. مبدلهای جريان و ولتاژ

   حوزه انرژی های نو

    انرژی باد:

  1. ساخت پايه‌ برج، برج، ماشين‌خانه، پره، سيستم جهت‌ياب باد برای ظرفيت‌های بالا

  2. ساخت تجهيزات داخل کشور مانند ژنراتور، سيستم کنترلی

  3. دستيابی به دانش طراحی به کمک شرکت خارجی

  4. مطالعه امکان‌سنجی و پتانسيل‌سنجی

   انرژی خورشيدی:

    1. ساخت کلکتورهای تخت و سهموی مورد استفاده در آب گرم کن ها و آب شيرينکنهای خورشيدی

  2. ذخيره سازهای خورشيدی

  3. توليد برق خورشيدی به کمک سيستم های فتوولتائيک در مقياس 20 کيلو وات و بالاتر

  4. توليد سلولهای خورشيدی DSC در مقياس پايلوت

  5. هوا خنک کن های خورشيدی

  زيست توده:

 

  1. احداث نيروگاه‌های بايوگازسوز جهت توليد انرژی الکتريکی از مراکز دفن زباله‌های شهری (برای شهرهای با جمعيت بيش از 250.000 نفر)

  2. احداث نيروگاه‌های بايوگازسوز برای توليد انرژی الکتريکی از فاضلاب‌های شهری و پساب کشتارگا‌ه‌ها.

  3. ساخت واحدهای بايوگاز در روستاها و مناطق محروم برای روستاييان با حمايت دولت و ارائه وام‌های کم‌بهره و طويل‌المدت

  4. توليد بايوسوخت به عنوان جايگزين سوخت‌های فسيلی از گياهان سلولز‌دار- قنددار- نشاسته‌دار- پوشال گندم- ذرت- تراشه‌های چوب- روغن‌های گياهی و.....

  پيل سوختی:

  5. استفاده از پيل های سوختی در وسايل حمل و نقل (خودرو، ليفتراک، موتور، قايق و ...)

  6. استفاده از پيلهای سوختی کاربردهای پرتابل (شارژر تلفن همراه، لپ تاپ و ...)

  7. استفاده از پيلهای سوختی در تامين انرژی خانگی

  8. کاربردهای مخابراتی پيلهای سوختی

   روش­های عملياتی بهينه­سازی مصرف انرژی در صنايع کشور

    حوزه مکانيک

  1- ايجاد فناوری‌های لازم جهت بهينه‌سازی و بهبود عملکرد محصولات انرژی‌بر خانگی از جمله کولرهای آبی، بخاری گازسوز و ...

  2- طراحی و ساخت قوای محرکه نوين با راندمان بالا، مصرف کم و اندازه کوچک (موتورهای احتراق داخلی با کاربرد‌های مختلف و....)

  3- ايجاد فناوری‌های نوين در توليد قطعات پيچيده صنعتی

  4- طراحی و ساخت سنسور‌های صنعتی با کاربرد‌های گسترده در صنايع مختلف از جمله خودرو، هوافضا و ....

  5- ايجاد فناوری‌های نوين در زمينه رباتيک در بحث توانبخشی بيماران و معلولين

  6- طراحی و ساخت ربات‌های خدماتی و صنعتی

  7- طراحی و ساخت ربات‌های آموزشی قابل استفاده در مدارس

    حوزه هوا فضا

    1. طراحی و ساخت قطعات و تجهيزات سيستم پايداری و کنترل ماهواره

  2. طراحی و ساخت قطعات و تجهيزات سيستم‌های رانش بسيار کوچک (ميکروتراستر‌ها)

  3. طراحی و ساخت قطعات و تجهيزات سيستم‌های کنترل حرارت ماهواره

  4. طراحی و ساخت قطعات و تجهيزات سيستم‌های Command and Data Handling

  5. طراحی و ساخت قطعات و تجهيزات سيستم‌های سنجش از راه دور فضايی

  6. طراحی و ساخت سنسورهای فضايی مورد استفاده در ماهواره‌ها و موشک‌ها

  7. طراحی و ساخت پرنده‌های بسيار کوچک MAV

  8. طراحی و ساخت هواپيماهای بدون سرنشين UAV کنترل از راه دور با مأموريت‌هايی چون بررسی محيط‌های خطرناک و صعب‌العبور

 

  حوزه ليزر و اپتيک

    نگاه به نيازهای امروز

    1. ليدارهای پراکندگی با هدف پايش محيط زيست، هواشناسی و هوانوردی

  2. سنسورهای فيبر نوری ويژه (سنسورهای چرخش با کاربرد در صنعت هوافضا و ناوبری، سنسورهای تنش و کرنش با کاربرد در صنعت ساختمان و سازه، سنسورهای فشار و دما بويژه در صنايع نفتی و شيميايی، سنسورهای تشخيص گار بويژه در پدافند غيرعامل، سنسورهای آکوستيک با کاربرد در صنايع دريای و پدافند غيرعامل)

  3. ميکرو فوتونيک بويژه ساخت مدارات مجتمع نوری با کاربرد در مخابرات نوری، سنسورهای فيبر نوری، صنايع نفتی، Laboratory on a chip

  4. ساخت منابع توليد نور بر اساس فناوری ديود و نيز گيرنده‌های نوری

   Ø نگاه به آينده

  a. Silicon Photonics

  b. Plasmonic

  c. Bio Photonic

  d. Nano Photonic

  e. Nano Laser

  f. Photonic Crystal

  g. Meta Materials

  h. Polymer (flexible) electro-optic

   حوزه نرم افزار 

  - سيستم­های عامل

  فايل سيستم‌های اختصاصی با کارايی بالا

  مديريت اطلاعات در سيستم عامل‌های توزيع شده

  کنترل امنيت اطلاعات

  - تست و ارزيابی کارايی محصولات نرم­افزاری

  تست و ارزيابی تحمل­پذيری نرم­افزار

  تست و ارزيابی قابليت اطمينان نرم­افزار

  تست و ارزيابی کارايی نرم­افزار

  - پردازش الگو

  - پردازش و استخراج داده

  - سيستم‌های کدگذاری و رمزگذاری

  - الگوريتم‌های به کار گرفته شده برای مديريت شبکه

  - موتور جستجوی هوشمند

    حوزه سخت‌افزار

  - ابر­رايانه و محاسبات فوق سريع

  - محاسبات ابری و توری

  - سيستم‌های ذخيره‌سازی اطلاعات

  - مانيتورينگ و مديريت مراکز داده‌ای حساس

.Copyright  © 2021 Semnan University, All rights reserved