جستجوی سایت


 


تقویم
معرفی دفتر

 

دفتر مشاوره مالکیت فکری در گسترش یافته های پژوهشی، جنبه های حقوقی و انتقال فناوری نقش بسزایی دارد. با توجه به افزایش روز افزون یافته های فکری، این دفتر برای ثبت اختراعات به نخبگان جامعه و دانشگاه، مشاوره های لازم را ارائه می نماید.

.Copyright  © 2017 Semnan University, All rights reserved